MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [6] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 25603
18010   [赵娟 zhaojuan*] 请老师修改一下  fu*** 2018-03-20 18:16 [진행] 1
18009   [张俊宥 zhangjunyou] 老师好!  su******** 2018-03-20 14:16 [진행] 3
18008   [孙丽丽 sunlili] 《萧红》中的台词含义讨论一下2 [1] se** 2018-03-19 14:02 [완료] 7
18007   [白松 baisong] 哪里有错误的地方? [2] pg***** 2018-03-18 19:14 [완료] 12
18006   [周晓彤 zhouxiaotong] 手机奴隶 [1] ce***** 2018-03-16 23:50 [완료] 4
18005   [崔慧艳 cuihuiyan*] 你好 [1] ay******** 2018-03-16 12:05 [완료] 14
18004   [赵荣 zhaorong] 老师请修改一下 [1] se******** 2018-03-15 17:40 [완료] 8
18003   [赵欣 zhaoxin*] 职员理由 [1] dr******** 2018-03-14 15:28 [완료] 8
18002   [韩飞 hanfei*] 自我介绍 [1] dr******** 2018-03-14 11:29 [완료] 13
18001   [赵欣 zhaoxin*] 我报名了 [1] mi***** 2018-03-14 09:55 [완료] 5
18000   [白松 baisong] 谢谢老师~ [1] oh****** 2018-03-13 22:14 [완료] 8
17999   [赵欣 zhaoxin*] 我的最近的生活 [1] jh***** 2018-03-13 18:40 [완료] 13
17998   [赵娟 zhaojuan*] 老师, 真对不起昨天我没听上课。 [1] ju****** 2018-03-13 16:46 [완료] 9
17997   [赵娟 zhaojuan*] 作文 [1] fu*** 2018-03-12 23:41 [완료] 7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶