MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 
 


수업후기를 작성하시면 500포인트를 적립해 드립니다. 무성의한 수업후기는 포인트적립이 되지 않습니다 ㅠ.ㅠ

전체 | 기초 | 초급 | 초중급 | 중급 | 비즈니스 | 블로그
               고급코스 | 어순교정 | 관용어 | IT증국어 | 면접중국어 | HSK구어(고급) | CCTV | t성어
 
 
18
Nov 2018
 
 
谢谢老师~~
 
  Time 10/31 17:48 ID db****** TUTOR 李双萍 lishuangping
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 10/31 16:46 ID ba**** TUTOR 张赭璇 zhangzhexuan
 
拨开水需要比较大的力气.
 
  Time 10/31 16:31 ID xo**** TUTOR 常丽珍 changlizhen*
 
언제나 수업시간이 즐겁습니다! 谢谢老师。明天见吧。
 
  Time 10/31 15:05 ID me*** TUTOR 王春英 wangchunying*
 
现在真得写论文。没意思哦
 
  Time 10/31 14:26 ID my****** TUTOR 王晓娟 wangxiaojuan*
 
中国很多语法还有成语有道理的 有意思
 
  Time 10/31 11:49 ID te***** TUTOR 刘敏 liumin
 
감사합니다.
 
  Time 10/31 11:28 ID xi***** TUTOR 韩飞 hanfei*
 
辛苦了
 
  Time 10/31 10:11 ID hy****** TUTOR 王晓娟 wangxiaojuan*
 
오늘도 즐겁게 수업했어요
항상 감사합니다
 
  Time 10/31 10:04 ID eu******** TUTOR 王丹莹 wangdanying
 
감사합니다
 
  Time 10/31 06:04 ID hy********* TUTOR 王春英 wangchunying*
 
오늘 많이 버벅되었네요 ㅠ
 
  Time 10/30 22:37 ID eu******** TUTOR 王丹莹 wangdanying
 
我很感兴趣微商,网红等最新话题了。哈哈。谢谢!
 
  Time 10/30 21:46 ID we***** TUTOR 李明明 limingming
 
오늘도 즐겁게 수업했네요 감사해요 ~^^
 
  Time 10/30 21:19 ID dh********* TUTOR 付甜甜 futiantian*
 
감사합니다~♡
 
  Time 10/30 19:25 ID sc******* TUTOR 韩琳 hanlin*
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 10/30 19:16 ID ba**** TUTOR 闫晓平 yanxiaoping*
 
감사합니다.,
 
  Time 10/30 17:51 ID fa****** TUTOR 崔慧艳 cuihuiyan*
 
谢谢老师。辛苦了。明天见吧。
 
  Time 10/30 15:00 ID me*** TUTOR 王春英 wangchunying*
 
오늘도 즐거운 수업이었습니다
 
  Time 10/30 14:23 ID dl**** TUTOR 董芹 dongqin
 
不好意思 怎么这么忙啊
 
  Time 10/30 13:15 ID my****** TUTOR 王晓娟 wangxiaojuan*
 
药神,是讲一个商人和一个病人救更多病人的故事.
 
  Time 10/30 12:37 ID xo**** TUTOR 常丽珍 changlizhen*
 
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶